Yritys

Oy KGN Tool Ab perustettiin vuonna 1971 nimellä Kaitsor Mekaniska. Yritys toimi tuolloin metalliteollisuuden alalla päätuotteenaan koneistettujen osien ja osakokonaisuuksien valmistus ja kokoonpano.
Vuonna 2009 yrityksen liiketoiminnan ostivat uudet omistajat. Helmikuussa 2009 yrityksen nimeksi muutettiin Oy KGN Tool Ab. Yritys kuuluu nykyään Österberg Group:iin. Yrityksen liiketoiminnat ovat laajentuneet kattamaan metalliteollisuuden lisäksi myös useita muita liiketoimintasektoreita, kuten laiva- ja voimalaitos-, tuulivoima- sekä muut energia- ja erikoisteollisuuden sektorit.
Yritys on erikoistunut erilaisten työkalujen ja työkalusettien sekä koneistettujen ja erikoiskomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoihin.
Oy KGN Tool Ab on verkostoitunut lukuisten globaalien, kansainvälisesti arvostettujen yritysten kanssa voidakseen palvella nykyisiä ja uusia asiakkuuksiaan entistä kansainvälisemmin ja kokonaisvaltaisemmin elinkaariajattelua käyttäen sekä kyetäkseen tarjoamaan kokonaisteknologialtaan entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

Laatu ja ympäristö

Laatu on aina ollut yksi Oy KGN Tool Ab:n kulmakivistä – se mistä meidät tunnetaan parhaiten. Laatujohtaminen ja laadun kehittäminen ovat henkilöstömme arkipäivää. Toimitusvarmuutemme sekä tuotteidemme kokonaislaatu on erinomainen toimitusvarmuuden ollessa 98%vuonna 2017. Asiakkaillemme valmistamamme tuotteet ovat korkeasti räätälöityjä vastaamaan heidän muuttuvia tarpeitaan.

Oy KGN Tool Ab noudattaa EU:n konedirektiiviä 2006/42/EC. Bureau Veritas on lisäksi myöntänyt yrityksellemme ISO 9001:2015 sekä ISO 14001:2015 sertifikaatit.

SFS-EN ISO 9001 & 14001 certificate